Anette Wolthers er en erfaren coach, der assisterer personer og teams i at finde farbare veje i arbejdslivet og privat. Hun er uddannet i den jungianske og dybdepsykologiske Myers-Briggs typeindiaktor (I-II samt en række specialfunktioner) og kan tilbyde tests og samtaler om personlig indsigt, foretrukne roller samt udviklings- og handlepotentiale.

I forbindelse med personlig coaching kan man få malet sit personlige portræt eller et portræt af teamets medlemmer, som en del af forløbet.