Wolthers KUNSTLEX® er udarbejdet i forbindelse med research og skrivning af bogen: Kvindelige kunstnere i Odsherred gennem 100 år, publiceret af Odsherreds Kunstmuseums og Malergårdens Venner og Museum Vestsjælland i 2020.

Der var ikke plads i bogen til at alle mine ’fund og overvejelser’. Derfor har jeg samlet disse, så interesserede kan få adgang til denne viden i bredden og dybden, samt gå med ad de tangenter, der kan supplere bogens univers. Intentionen er med mellemrum at udarbejde reviderede udgaver af Wolthers KUNSTLEX®, som er varemærkebeskyttet.

Man kan frit og gratis bruge oplysningerne i Wolthers KUNSTLEX® med henvisning til kilden, forfatter, årstal samt placering: anettewolthers.dk

Hvis der er brug for at citere passager fra Wolthers KUNSTLEX® gælder de almindelige regler for copyright©, som er formuleret i Ophavsretsloven.